Adatvédelem

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő (Név: K&M Beauty Kft.; Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 36.; Cégjegyzékszám: 01-09-415103) a www.originalmineral.hu weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat illetve ott regisztrálókat („Felhasználók” vagy „Érintettek”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA, AZ ADATKEZELÉS ELVEINEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználóknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) szerinti önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”) rendelkezései. Az egyes adatkezelési célok esetében külön-külön kerül feltüntetésre az adatkezelés jogalapja és célja, jelen pont így kizárólag az ezzel összefüggő általános szabályokat rögzíti.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatóban valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

A Felhasználó felelőssége és kötelezettsége, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze. Az adatok valóságnak való megfeleléséért a felelősség a Felhasználót terheli.

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói illetve az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

A Felhasználó tartozik felelősséggel a regisztrációt követően saját fiókjáért, és az azzal illetve abban végrehajtott összes műveletért.

 1. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT TEVÉKENYSÉGEK
 • A Honlapra látogatók adatainak kezelése

Az alábbiakban részletezett szabályok mind a regisztrált mind a nem regisztrált, de a honlapra látogató Felhasználókra alkalmazandó.

 • Cookie-kal kapcsolatos tájékoztatás

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén (‘cookie‘). Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Adatkezelőtől nem kap további értesítést. A cookie nem tartalmaz olyan információkat, amelyek segítségével a Felhasználó azonosítható, így más weboldalak nem tudnak hozzáférni a Felhasználó számítógépén tárolt adatokhoz.

Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak és optimalizáltabb működéséhez szükségesek, a látogatások alkalmával a korábbi adatfájlok az Adatkezelőhöz kerülnek. A cookie-k általi adatkezelés célja lehet továbbá anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. Adatkezelő a cookie elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja.

Amennyiben a cookie elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások útján jelezheti (törlés illetve visszavonás).

 • Statisztikai céllal gyűjtött adatok

A Weboldalra való belépéssel a Felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.
Ezen adatok gyűjtése kizárólag statisztikai célokat szolgál a Weboldal fejlesztésének, esetleges hibáinak, minőségének javítása érdekében.
Szolgáltató jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik felek számára.

 • Regisztrált felhasználók adatainak kezelése

A Weboldal szolgáltatásai, így a Webáruházból történő vásárlás a szolgáltatást igénybe vevő személyek regisztráció ellenében vehető igénybe. A regisztrációt követően a Felhasználók adatai bekerülnek a weboldalon elérhető adatbázisba. A regisztráció kizárólag a weboldalon keresztül, online módon lehetséges, melynek részletes szabályait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

 • A regisztrációhoz kapcsolódóan az alábbi adatok kerülnek kezelésre:

Regisztráció során kötelezően megadott adatok: Név, Telefonszám, Email cím, Adószám
Regisztráció során opcionálisan megadott adatok: Szállítási cím (Településnév, irányítószám, Utcanév, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó, gyermekek neve, születési dátum).

Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre – tárolásra:

Eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)
Kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)
Regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

Az adatkezelés célja a Felhasználó és az Adatkezelő közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó neve, lakcíme, felhasználó neve, jelszava, illetve egyéb személyazonosító adata tekintetében az Eker tv. 13/A. §-a, a többi adat tekintetében pedig a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

A regisztrált Felhasználók adatai a regisztráció kezdetétől a regisztráció törléséig kerülnek kezelésre.

 • A megrendeléshez illetve a számlázáshoz kapcsolódóan az alábbi adatok kerülnek kezelésre:

Név, Számlázáshoz használt név, Számlázási cím (Településnév, irányítószám, Utcanév, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó), adószám
Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

Az adatkezelés célja a Felhasználó és az Adatkezelő közötti szerződésből származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13/A. §-a.

A számlázáshoz szükséges adatok, és maguk a számlák a számla kiállításától kezdődően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglalt határidőig kerülnek megőrzésre.

 • Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A Honlapra látogatók illetve a regisztrált Felhasználók jogosultak az Adatkezelő tematikus hírleveleire feliratkozni abból a célból, hogy az őket érintő témákban Adatkezelő naprakész információkat biztosítson számukra, ideértve az aktuális akciókról, egyéb információkról történő tájékoztatást.

A Hírlevél küldéséhez kapcsolódóan az alábbi adatok kerülnek kezelésre: Név, Email cím.

A feliratkozást követően a Felhasználók bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről az Adatkezelő felé megküldött emailben vagy a hírlevél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással. A hírlevélre feliratkozók adatai így a feliratkozástól a hírlevélről történő leiratkozásig kerülnek kezelésre.

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-141627/2018.

 1. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott tevékenység végrehajtásához az itt megjelölt személyes adatokat az alábbi harmadik személyek részére továbbítja.

Szállításhoz kapcsolódóan személyes adatok az alábbi vállalkozás részére kerülnek továbbításra: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. Sprinter Futárszolgálat Kft.

Továbbított személyes adatok köre: Név, Szállítási cím (Településnév, irányítószám, Utcanév, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó), rendelésazonosító, telefonszám.

Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek kiszállítása.
Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

Fizetési tranzakciókhoz kapcsolódóan az Adatkezelő felhasználói adatbázisban tárolt személyes adatok az alábbi adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra: Barion Payment Zrt.

Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Helpdesk: +36 1 464 70 99
Cégjegyzékszám: 01-10-048552

A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.
Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192
Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

Továbbított személyes adatok köre: név-előtag, vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, bankkártyaszám utolsó négy számjegye.
Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára.
Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.
A honlapon keresztül megadott bankkártya adatokat az Adatkezelő nem ismerheti meg, azok közvetlenül a fizetési tranzakciót lebonyolító adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra.

 1. A FELHASZNÁLÓK JOGAI
 • Tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználók jogosultak arra, hogy személyes adataik kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról vagy az adatfeldolgozó személyéről az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjenek.

Adatkezelő a tájékoztatást évente egy alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Amennyiben a Felhasználó ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy az Adatkezelő jogosult költségtérítést kérni (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap). A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét az Adatkezelő az Érintett részére visszatéríti, amennyiben az Érintett személyes adatainak helyesbítésére kerül sor, vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek.

A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 4.6. pont tartalmazza.
A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

 • Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak.
A személyes adatok helyesbítése iránti kérelmet Regisztrált felhasználók esetében a regisztráció során létrehozott fiókban történő adatmódosítással, egyébiránt pedig a 4.6. pontban foglaltak szerint kell előterjeszteni.
A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.

 • Törléshez, zároláshoz való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 1. az adatkezelés jogellenes;
 2. azt a Felhasználó kéri;
 3. a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt;
 5. azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Felhasználó által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben a Felhasználó adatainak kezelése az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

Törlés helyett az Érintett kérheti személyes adatainak zárolását. Zárolás esetén az Érintett személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.
A kérelmet a 4.6. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen ajánlatadás, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy
 3. amennyiben jogszabály lehetőséget ad számára a tiltakozásra.

A tiltakozás az érintett olyan nyilatkozata, mellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 4.6. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.
Az Adatkezelő az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozását a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottságáról az Érintettet írásban tájékoztatja.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy az adatkezelést, ideértve a további adatfelvételt és esetleges adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 • Jogorvoslati lehetőségek

tájékoztatás, helyesbítés, törlés illetve zárolás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha az az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nem hoz döntést, úgy az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

 • A Felhasználó által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

Email: hello@originalmineral.hu

Postai cím: K&M Beauty Kft; 1097 Budapest, Táblás utca 36-38 C15.

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő a regisztrált Felhasználók esetében csak akkor tekinti hitelesnek, ha az a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

 • Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Felhasználók a Honlap használatával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

Hatályos: 2023. április 1-től